Jak získat živnostenský list?

Odpověď na otázku „Jak získat živnostenský list?“ je více než jednoduchá. Nový živnostenský list už dnes na úřadech nezískáte. Jedinou možností, jak se k němu dostat, je ukrást ho někomu, kdo ho již má z dřívější doby. Zákonem č. 130/2008 Sb., který vešel v platnost v roce 2008, byly totiž živnostenské listy zrušeny a nahradily je živnostenská oprávnění. Otázka by teda měla znít, kde vezmeme srandu s názvem živnostenské oprávnění a k čemu nám vlastně bude? 

zdroj: pixabay.com

Abyste vůbec mohli dostat živnostenské oprávnění, musíte splňovat všeobecné podmínky pro jeho vydání. Nejsou však příliš hrozivé. Za prvé musíte mít plnou svéprávnost, což znamená, že jste dosáhli osmnácti let věku a navíc vám soudně nebyla svéprávnost odejmuta či omezena. Druhou podmínkou je bezúhonnost, kterou si úřad sám ověří prostřednictvím rejstříku. Pokud jste tedy vyšinutý nezletilý vrah, musíte si na živnost nechat zajít chuť.

Další podmínky pro vydání živnostenského oprávnění závisí na povaze samotného podnikání. Zákon rozlišuje čtyři druhy živností:

  1. Živnost volná: U těchto druhů podnikání vám stačí splňovat všeobecné podmínky. Příloha živnostenského zákona vyjmenovává osmdesát různých oblastí, které do volné živnosti spadají. Obecně však platí, že pokud daná podnikatelská činnost není zmíněná v živnosti řemeslné, vázané nebo koncesované, automaticky spadá do této kategorie.
  1. Živnost řemeslná: Mnohé zklame, že mezi ně patří například i hostinská činnost, tedy provozování restaurací nebo prodávání párků v rohlíku. K tomu, abyste dostali živnostenské oprávnění pro tyto činnosti, musíte, kromě splnění všeobecných podmínek, mít i příslušnou praxi.
  1. Živnost vázaná: Jedná se o činnosti, které vyžadují nejrůznější povolení, či potvrzení o způsobilosti k podnikání takového typu. Patří mezi ně například zpracování a výroba tabákových výrobků, oční optika nebo třeba zpracování nebezpečných chemických látek.
  1. Živnost koncesovaná: Získat oprávnění pro tyto činnosti je úplně nejsložitější. Jednak musíte splňovat určitou odbornou způsobilost, jednak se k vaší žádosti vyjadřuje nějaký orgán veřejné správy, který zhodnotí, jestli se mu líbíte a u některých případů musíte splňovat i další podmínky. Koncesovanou živností je například výroba a úprava kvasného lihu.

Kde patří konkrétní činnosti si můžete snadno vyhledat v příloze živnostenského zákona, který je na internetu dostupný například zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455#prilohy .

Jakmile máte vše potřebné, vyplníte na libovolném živnostenském úřadu jednotný registrační formulář, který vám ušetři spoustu práce, jelikož jím registrujete vše potřebné. Jednak jím ohlásíte živnost, jednak se registrujete k dani z příjmu fyzických osob a jako bonus vás tento formulář zaregistruje i k sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Cena za tento proces není nějak vysoká, zaplatíte rovnou tisícikorunu.

Každé alespoň větší město má svůj vlastní živnostenský úřad. Informace, kde sídlí, popřípadě jaký je na ně kontakta najdete na https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0056

 

1 komentář u „Jak získat živnostenský list?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *