Generace Y a Z se dostávají ke slovu. O čem budou mluvit?

zdroj: pixabay.com

Pojem Generace Y a Generace Z se skloňuje čím dál víc. Není se také čemu divit. Jde totiž o pokolení, které pomalu střídá předešlou Generaci X a ještě dřívější Baby boom generaci. Kam se však posunuly hodnoty lidí, kteří se právě dostávají do svých nejproduktivnějších let? V čem je Generace Y a Z jiná? A povede se jim napravit chyby generací předešlých?

 Než se začneme zabývat dětmi moderní doby, bylo by fér představit si historii označování jednotlivých generací. Snad každý, kdo alespoň občas přišel do školy, slyšel o Ztracené generaci, která je spojovaná s lidmi, kteří zažili hrůzy první světové války. Řadit mezi ně můžeme nejen slavné pisálky jako Hemingwaye, Steinbecka či Remarqua, ale také třeba prezidenta Eisenhowera nebo Trumana. Obecně se jedná o skupinu lidí, kteří se narodili mezi lety 1883 až 1990.

zdroj: pixabay.com

Po Ztracené generaci přišla na řadu takzvaná Velká Generace, do které patřili lidé narozeni v první čtvrtině dvacátého století. Nejširší jádro současných důchodců tvoří lidé z Tiché generace, která přišla na svět po nich – mezi lety 1925 a 1945. Své produktivní období pak právě ukončuje následující Baby boom generace narozená od konce druhé světové války až do roku 1965. Jde o generaci, která o sobě měla vysoké mínění a snažila se bořit tradiční hodnoty předešlých generací. O baby boom generaci se dá hovořit jako o generaci dvou proudů. Na jedné straně stojí květinové děti s jointem v puse a v otrhaných šatech a na druhé straně ambiciózní podnikatelé a kariéristi užívající si nebývalého nárůstu životní úrovně a konzumu.

V polovině šedesátých let se nám začíná rodit generace X. Jejich motto by se s trochou nadsázky dalo shrnout asi takto: „Nevěř nikomu nad třicet, najdi si vlastní cestu a drž se jí. Po třicítce musíš změnit svět k lepšímu.“ Písmeno X označovalo proměnnou, do které si každý z příslušníků této generace dosadil svůj vlastní osobní cíl. Dá se však říci, že obecným cílem Generace X bylo skloubit čas věnovaný práci s časem, který věnovali rodině.

Přesuneme-li se o patnáct let později, do roku 1980, začíná se nám rodit Generace Y neboli Mileniáni, tedy první z generací, kterým se tento blog bude věnovat. Jedná se o dosti zmatenou generaci, která se narodila do materiálního dostatku a období bez větších válečných konfliktů. Není proto divu, že je u nich silný příklon k postmateriálním hodnotám. Generace Y se více, než o bohatství a kariéru, začíná zajímat o ekologické problémy, zdravý životní styl, chudobu či civilizační choroby. Jedná se o do jisté míry nesebevědomou generaci, která se více než předešlá pokolení ptá, přemýšlí a zpochybňuje. Jejich obavy shrnují různé zdroje zhruba takto: „Proč jsme tady? Jaký má život smysl? Kam směřujeme? Kde mám telefon?“ Členové generace Y už netouží vydělat hromadu peněz a mít úspěšnou kariéru. Chtějí aby jejich snažení mělo smysl a dopad na lidstvo.

zdroj: pixabay.com

Generace Z, jejichž příslušníci jsou někdy označovaní také jako Plurálové, jsou zjednodušeně řečeno současní pubescenti a adolescenti. Pokud přidáme na exaktnosti, tak jako generaci Z považujeme lidi narozené mezi lety 1995 – 2010. Jejich nejvýraznějším rysem je, že se narodili do doby, kdy jsou od malička konfrontováni s novými médii a pokročilými technologiemi. Jsou to děti, které přišly do postkomunistické doby, které vládne globalizace a digitalizace. Poznáte je tak, že mají chytrý telefon neustále u sebe a jsou nonstop online. Jestliže se Mileniáni snaží, aby jejich práce měla pozitivní dopad na okolí, Generace Z zlomila nad společností hůl. Jejich cílem je zdokonalovat se, vzdělávat se a snažit se individuálně prosadit. Nutno poznamenat, že díky takřka neomezenému přístupu k informacím k tomu mají ideální podmínky.

Dnes je nejstarším z Mileniánů 37 a nejmladším z Generace Z pouhých 7 let. Dle dosavadních vodítek a výše zmíněných informací, se dá odhadnout, že nastupující Generace YZ bude klást důraz na vzdělání, digitalizaci všeho možného, osobní rozvoj, smysluplnost práce a postmateriální hodnoty. Na druhou stranu se jedná o generace, které nechodí pro deprese daleko a krize středního věku, typické pro předchozí pokolení, si vybírají už na konci střední školy. Příslušníkům generace YZ chybí jakékoliv duchovní pojítko, které by je drželo pohromadě. Převažují mezi nimi ateisté bez silného vztahu ke státu a bez společného nepřítele, jako tomu bylo například za totality.

Přichází tedy vzdělaná a chytrá generace nabytá dovednostmi a znalostmi, která bude mít spousty příležitostí. Přichází však také generace, která žije v izolaci, individuálně, bez lásky, bez sebevědomí a v depresi. V západním světě tak vzniká prazvláštní jev – mladá globalizovaná atomistická společnost, kde jsou všichni propojeni, avšak zároveň je každý sám.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *